Politika privatnosti

Danas se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih naših uplatilaca – pretplanika, donatora i članova Kluba čitalaca. DRUŠTVO ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST DAN GRAF DOO, Alekse Nenadovića 19 – 23, 11000 Beograd, online@danas.rs, 0113441186 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Danas prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o uplatiocima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.(e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona, datum rođenja, adresa stanovanj, broj platne kartice).

Vaši podaci koriste se za kreiranje korisničkih naloga, pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih proizvoda I usluga). Svi podaci o uplatiocima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Danasu odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Danas ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima. Danas prikupljene podatke ne koristi ni u koje druge svrhe.

Danas čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. Danas ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Danas vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. Danas ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Danasa: u ulici Alekse Nenadovića 19 -23, 11000 Beograd, na e-mail: pravna@danas.rs, i telefon: 0113441186.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.