Uputstvo za kreiranje trajnog naloga

Većina banaka u Srbiji omogućava kreiranje trajnog naloga za svoje korisnike i klijente. Za sve članove Kluba čitalaca, pretplatnike i donatore koji žele da kupuju Danas i podržavaju naš rad, prikupili smo informacije o kreiranju ovih naloga – kako biste mogli da nas kontinuirano i dugoročno podržite, bez da svakog meseca odlazite u banku, poštu ili kreirate naloge za uplatu preko mbankinga i ebankinga.

Trajni nalog možete otvoriti i za članstvo u Klubu čitalaca, i za pretplatu i donacije.

Uplata preko trajnog naloga preporučuje se svim korisnicima koji imaju šestomesečnu i dvanaestomesečnu pretplatu/članstvo u Klubu čitalaca.

Većina banaka uslugu trajnog naloga ima omogućenu ovu uslugu samo za fizička lica. Ukoliko želite da nas podržite kao pravno lice, potrebno je da nas kontaktirate na prodaja@danas.rs.

Pri odlasku u banku potrebno je poneti sa sobom e-mail potvrde o članstvu, pretplati ili donaciji listu Danas, jer je u nekim bankama potrebno pokazati potvrdu i jer se tu nalaze podaci o računu na koji se vrši uplata.

Sve informacije o trajnim nalozima u svakoj banci dobijene su od samog osoblja banke.

Vaš Danas

Credit Agricole

Da bi klijent Banke otvorio trajni nalog potrebno je da u svojoj matičnoj filijali podnese usmeni zahtev za otvaranje trajnog naloga. Od dokumenata je neophodno priložiti identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) kao I dokument na kojem je naveden broj računa na koji treba vršiti mesečna plaćanja putem trajnog naloga. Trajnim nalogom u Banci je podržan unos poziva na broj ali ne i modela (npr. 97) pa to treba napomenuti u banci prilikom otvaranja trajnog naloga.

Halk Banka

Za uslugu trajnog naloga čitaoci se mogu obratiti direktno u filijalama Halkbank i na licu mesta će potpisati automatski generisan obrazac naloga za uslugu.

Poštanska štedionica

Klijent Poštanske štedionice može predati Zahtev za plaćanje pretplate putem trajnog naloga u bilo kojoj ekspozituri Banke, uz priloženu POST CARD karticu, važeći identifikacioni dokument i potvrdu da se pretplato/la na list „Danas“. Dokumentacija koju treba potpisati dostavlja se klijentu na šalteru ekspoziture. Kao potvrdu u pretplati klijenti mogu dostaviti e-mail potvrde koji su dobili od lista Danas.

Procredit banka

Korisnici usluga Banke, fizička lica – korisnici elektronskog bankarstva mogu samostalno kroz aplikaciju internet bankarstva proslediti zahtev Banci za formiranje eksternog trajnog naloga. Korisnici koji eventualno ne koriste elektronsko bankarstvo za otvaranje trajnog naloga mogu se obratiti zaposlenima u poslovnici Banke.
Za korisnike pravna lica usluga eksternog trajnog naloga nije u ponudi Banke. Klijenti, pravna lica mogu da putem elektronskog bankarstva kreiraju naloge sa datumom valute u budućnosti, shodno intervalu pretplate.

Banka će realizovati naloge za plaćanje ili trajni nalog samo ukoliko korisnik na računu ima dovoljno sredstava za realizaciju iznosa naznačenog na nalogu i naknade za realizaciju naloga.
Korisnici – fizička i pravna lica mogu registrovati Visa i Master platne kartice za plaćanje pretplate.

Sber banka

Postojeći klijenti Sberbanke (fizička lica) koji žele trajnim nalogom da uplaćuju sredstva za dnevni list Danas mogu na lični zahtev da se obrate ekspozituri Sberbanke.