Uslovi korišćenja i politika privatnosti

1. Osnovni podaci o firmi

Naziv pravnog subjekta:  Društvo za novinsko izdavačku delatnost DAN GRAF D.O.O. Beograd (Vračar)

Adresa: Ul. Alekse Nenadovića 19 11000 Beograd-Vračar Republika Srbija.

Šifra i naziv delatnosti: 5813 – Izdavanje novina

Matični broj: 17085166

Poreski indentifikacioni broj (PIB): 100291058

Web adresa: www.danas.rs

Kontakt telefon: (381) 011 344-11 86

Kontakt e-mail adresa: pravna@danas.rs

1.1. Članarine i donacije

Poslovanje sajta klub.danas.rs, članarine i donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.2. Članovi i donatori

Uplate čanarina i donacija mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

1.3. Članarina i doniranje

Član ili donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime članarine ili donacije bezuslovno pređu u svojinu Danasa.

1.4.1. Unošenje iznosa donacije

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Minimalan iznos donacije je 600,00 RSD. Na donacije se ne obračunava PDV.

Iznos mesečne članarine je 799,00 RSD. Na članarine se ne obračunava PDV.

1.4.2. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o članu ili donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme član ili donator potvrđuje odabrani iznos donacije, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa donacijom: iznos i podatke o donatoru. Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od članarine ili doniranja ili izvršiti izmene u vezi sa članarinom ili donacijom.

Potvrdom narudžbenice član ili donator vrši plaćanje donacije.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, članu ili donatoru će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, članu ili donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Podaci o platnoj kartici koje član ili donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica Monri Payments i Banci Intesa Beograd. Danas ni u jednoj fazi učlanjenja ili doniranja nema pristup podacima o platnoj kartici člana ili donatora.

1.5. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Monri Payments, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.6. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa članstvom ili doniranjem, član ili donator može izvršiti reklamaciju na email adresu: klub@danas.rs.

1.7. Povraćaj članarine ili donacije

Povraćaj članarine ili donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa za članarine i donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu klub@danas.rs ili poštom na adresu Alekse Nenadovića 19-23, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Član ili donator će biti kontaktiran od strane Kluba čitalaca Danasa u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Danas moći da isplati donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Danasa obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2. Zaštita privatnosti

List Danas se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Danas prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje donatora u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o donatorima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici Danasa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Danas se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja donatora. Član ili donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Danasa, a Danas je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

3. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Danasa i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Danasa.

4. Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija članova i donatora i Kluba čitalaca Danasa se odvija putem emaila na adresu klub@danas.rs.

5. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu članarina i donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja članarine ili donacije. Danas zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu klub.danas.rs.

Politika privatnosti

Izdavačko preduzeće Dan Graf dooo sa adresom u Alekse Nenadovića 19-23, 11000 Beograd, email adresa pravna@danas.rs (u nastavku: Danas) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora, u skladu sa važećim zakonskim okvirom Srbije i Evropske unije.

Danas prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge (email adresa, ime i prezime, broj telefona).

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici Danasa su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Danas ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih ni u koje druge svrhe.

Danas čuva vaše podatke tokom tokom trajanja usluge. Danas ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Danas vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije u Srbiju, a transfer podataka se sprovodi na osnovu Standardne klauzule o zaštiti podataka o ličnosti koje je usvojila Evropska komisija. Danas ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Danasa, Alekse Nenadovića 19-23, 11000, Beograd, pravna@danas.rs.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na office@poverenik.rs ili telefonom na 011 3408 900.